Klik hier om het totale rapport te bekijken.
 
Voorwoord
Een structuurvisie voor de gemeente Westerveld
1.1  De hoofdlijn en de ambitie
1.1.1  Verkenning ontwikkelingsmogelijkheden in scenario's
1.1.1.1  De groene bril
1.1.1.2  De oranje bril
1.1.1.3  De paarse bril
1.1.2  Duurzaam structuurbeeld: drie zones met accenten in ruimtelijke kwaliteit
1.1.3  Hoofdkoers dorpen: accenten voor wonen en voorzieningen per dorpstype
1.2  Positie, kaders en planperiode
1.3  Structuurvisie en plan-mer
Het ruimtelijk karakter van Westerveld
2.1  De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor het ruimtelijk karakter
2.2  Ambitie op het gebied van het ruimtelijk karakter
2.3  Benutten van de kansen voor het ruimtelijk karakter
2.4  Bedreigingen voor het ruimtelijk karakter en de omgevingskwaliteit
Wonen en woonomgeving
3.1  De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor wonen en woonomgeving
3.2  Ambitie op het gebied van wonen en woonomgeving
3.3  Benutten van kansen voor wonen en woonomgeving
3.4  Bedreigingen ten aanzien van wonen en woonomgeving voorkomen
Welzijn en voorzieningen
4.1  De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor welzijn en voorzieningen
4.2  Ambitie op het gebied van welzijn en voorzieningen
4.3  Benutten van kansen voor welzijn en voorzieningen
4.4  Ongewenste ontwikkelingen bij welzijn en voorzieningen voorkomen
Economie en werken
5.1  De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor economie en werken
5.2  Ambitie economische ontwikkelingen
5.3  Benutten van de economische kansen
5.4  Economische bedreigingen voorkomen
Mobiliteit en bereikbaarheid
6.1  De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor verkeer en vervoer
6.2  Ambitie op het gebied van verkeer en vervoer
6.3  Benutten van de kansen op het gebied van verkeer en vervoer
6.4  Bedreigingen op het gebied van verkeer en vervoer voorkomen
Uitvoeringsparagraaf structuurvisie
7.1  Procesregie op de uitvoering
7.2  Instrumentele regie op de uitvoering
7.3  FinanciŽle regie op de uitvoering
7.4  Kostenverhaal voor projecten onder regime van de nieuwe Wro
29  BIJLAGEN STRUCTUURVISIE GEMEENTE WESTERVELD
29.0.0.1  Begrippenlijst
29.0.0.2  Toelichting begrip 'ontwikkelingen die mogelijk MOETEN zijn'
29.0.1  Toelichting begrip 'ontwikkelingen die de gemeente WIL realiseren'
29.0.2  Toelichting begrip 'ontwikkelingen die zouden moeten KUNNEN'
29.0.3  Toelichting begrip 'ontwikkelingen die de gemeente wil VOORKOMEN'
29.0.4  Toelichting opzet en gebruik digitale structuurvisie Westerveld
29.0.5  Beschrijving aspecten ruimtelijke kwaliteit op structuurvisieniveau
29.0.6  Integrale zonering bestemmingsplan Buitengebied korte typering
29.0.7  Vormvrije quickscan plan-m.e.r.-plicht
29.0.8  Beleidsdocumenten cultuurhistorie, archeologie en erfgoed Westerveld
29.1.1  Toelichting dorpstypologie
29.1.1.1  Karakterisering dorpstype Woondorp
29.1.1.2  Karakterisering dorpstype Dynamisch dorp
29.1.1.3  Karakterisering dorpstype Voorzieningendorp
29.2  Dorpspaspoorten
29.2.1  Dorpspaspoort Boschoord
29.2.2  Dorpspaspoort Darp
29.2.3  Dorpspaspoort Diever
29.2.4  Dorpspaspoort Dieverbrug
29.2.5  Dorpspaspoort Doldersum
29.2.6  Dorpspaspoort Dwingeloo, Westeinde (29.2.6a) en Kraloo (29.2.6b)
29.2.7  Dorpspaspoort Eemster
29.2.8  Dorpspaspoort Frederiksoord
29.2.9  Dorpspaspoort Geeuwenbrug
29.2.10  Dorpspaspoort Havelte, Eursinge (29.2.10a), Van Helomaweg (De Wal, 29.2.10b), Uffelterkerk (29.2.10c), Veendijk (29.2.10d), Busselte (29.2.10e)
29.2.11  Dorpspaspoort Havelterberg
29.2.12  Dorpspaspoort Leggeloo
29.2.13  Dorpspaspoort Lhee
29.2.14  Dorpspaspoort Lheebroek
29.2.15  Dorpspaspoort Nijensleek
29.2.16  Dorpspaspoort Oldendiever
29.2.17  Dorpspaspoort Oude Willem
29.2.18  Dorpspaspoort Uffelte
29.2.19  Dorpspaspoort Vledder
29.2.20  Dorpspaspoort Vledderveen
29.2.21  Dorpspaspoort Wateren
29.2.22  Dorpspaspoort Wapse
29.2.23  Dorpspaspoort Wapserveen
29.2.24  Dorpspaspoort Wilhelminaoord
29.2.25  Dorpspaspoort Wittelte en Wittelterbrug (29.2.25a)
29.2.26  Dorpspaspoort Zorgvlied
29.3  Toelichting legendaeenheden structuurvisiekaart Westerveld
29.3.1  Natuur en recreatie
29.3.2  Landbouw, natuur en recreatie
29.3.3  Landbouw en recreatie
29.3.4  Transformatiegebied Diever - Dieverbrug - Dwingeloo
29.3.5  Gebied met hoge recreatieve potentie
29.3.6  Nationaal Park
29.3.7  Dynamisch landschap
29.3.8  Woeste grond / heide
29.3.9  Essen
29.3.10  Militair (oefen)terrein
29.3.11  Kernen
29.3.12  Beschermd dorpsgezicht
29.3.13  Voorzieningendorp
29.3.14  Dynamisch dorp
29.3.15  Woondorp
29.3.16  Historische verbindingen
29.3.17  Transformatie van wegdorpen
29.3.18  Watergangen
29.3.19  Iconen Westerveld
29.3.20  Te realiseren ecologische passage
29.3.21  Zwembad
29.3.22  Infopunt recreatie
29.3.23  Zoekgebied aanleghaven
29.3.24  Locatie Brede School
29.3.25  Uitbreiding woongebied
29.3.26  Uitbreiding bedrijventerrein
29.3.27  Aanvullende legenda eenheden deelstructuurvisiekaarten
29.29  Aanvullende informatie specifieke projecten en ontwikkelingen
29.29.1  Herinrichting Dwingelderveld
29.29.2  Gebiedsontwikkeling Oude Willem
29.29.4  Uitbreiding bedrijventerrein Dwingeloo
29.29.5  Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld
29.29.6  Vledder-Noord
29.29.7  Waterberging en gebiedsontwikkeling Ruinen-Uffelte
29.29.8  Belvederegebied
29.29.9  Brink Dwingeloo
29.29.10  Ontwikkeling Landgoed De Eese
29.29.11.1  Landschapsherstelproject Dwingeloo
29.29.11.2  Landschapsherstelproject Havelte
29.29.11.3  Landschapsherstelproject Wapse