Klik hier om het totale rapport te bekijken.
 
Inleiding
DEEL A - CRITERIA
Toelichting op welstandscriteria
Criteria voor bouwwerken onder voorwaarden vergunningsvrij
Trendsetterregeling: Snelheidsregeling voor vergunningplichtige bouwwerken
Gebiedsgerichte criteria
5.1.1  Kern Epe - Centrum - Vormgeving
5.1.2  Kern Epe - Centrum - Materiaal en kleur
5.1.3  Kern Epe - Centrum - Detaillering
5.1.4  Kern Epe - Centrum - Omschrijving
5.2.1  Kern Epe - Historisch gemengd dorpsgebied - Vormgeving
5.2.2  Kern Epe - Historisch gemengd dorpsgebied - Materiaal en kleur
5.2.3  Kern Epe - Historisch gemengd dorpsgebied - Detaillering
5.2.4  Kern Epe - Historisch gemengd dorpsgebied - Omschrijving
5.3.1  Kern Epe - Vrijstaande woningen en complexen - Vormgeving
5.3.2  Kern Epe - Vrijstaande woningen en complexen - Materiaal en kleur
5.3.3  Kern Epe - Vrijstaande woningen en complexen - Detaillering
5.3.4  Kern Epe - Vrijstaande woningen en complexen - Omschrijving
5.4.1  Kern Epe - Naoorlogse woonwijken - Vormgeving
5.4.2  Kern Epe - Naoorlogse woonwijken - Materiaal en kleur
5.4.3  Kern Epe - Naoorlogse woonwijken - Detaillering
5.4.4  Kern Epe - Naoorlogse woonwijken - Omschrijving
5.5.1  Kern Epe - Hogeland - Vormgeving
5.5.2  Kern Epe - Hogeland - Materiaal en kleur
5.5.3  Kern Epe - Hogeland - Detaillering
5.5.4  Kern Epe - Hogeland - Omschrijving
5.6.1  Kern Vaassen - Centrum - Vormgeving
5.6.2  Kern Vaassen - Centrum - Materiaal en kleur
5.6.3  Kern Vaassen - Centrum - Detaillering
5.6.4  Kern Vaassen - Centrum - Omschrijving
5.7.1  Kern Vaassen - Naoorlogs gemengd dorpsgebied - Vormgeving
5.7.2  Kern Vaassen - Naoorlogs gemengd dorpsgebied - Materiaal en kleur
5.7.3  Kern Vaassen - Naoorlogs gemengd dorpsgebied - Detaillering
5.7.4  Kern Vaassen - Naoorlogs gemengd dorpsgebied - Omschrijving
5.8.1  Kern Vaassen - Naoorlogse planmatige woonwijken - Vormgeving
5.8.2  Kern Vaassen - Naoorlogse planmatige woonwijken - Materiaal en kleur
5.8.3  Kern Vaassen - Naoorlogse planmatige woonwijken - Detaillering
5.8.4  Kern Vaassen - Naoorlogse planmatige woonwijken - Omschrijving
5.9.1  Kern Emst - Centrum - Vormgeving
5.9.2  Kern Emst - Centrum - Materiaal en kleur
5.9.3  Kern Emst - Centrum - Detaillering
5.9.4  Kern Emst - Centrum - Omschrijving
5.10.1  Kern Oene - Centrum - Vormgeving
5.10.2  Kern Oene - Centrum - Materiaal en kleur
5.10.3  Kern Oene - Centrum - Detaillering
5.10.4  Kern Oene - Centrum - Omschrijving
5.11.1  Kern Oene en Emst - Dorpsuitbreiding - Vormgeving
5.11.2  Kern Oene en Emst - Dorpsuitbreiding - Materiaal en kleur
5.11.3  Kern Oene en Emst - Dorpsuitbreiding - Detaillering
5.11.4  Kern Oene en Emst - Dorpsuitbreiding - Omschrijving
5.12.1  Bedrijventerrein - Vormgeving
5.12.2  Bedrijventerrein - Materiaal en kleur
5.12.3  Bedrijventerrein - Detaillering
5.12.4  Bedrijventerrein - Omschrijving
5.13.1  Monumenten - Vormgeving
5.13.2  Monumenten - Materialen, kleuren en details
5.13.3  Monumenten - Omschrijving
5.14.1  Karakteristieke erven buitengebied - Vormgeving
5.14.2  Karakteristieke erven buitengebied - Materiaal en kleur
5.14.3  Karakteristieke erven buitengebied - Detaillering
5.14.4  Karakteristieke erven buitengebied - Omschrijving
5.15.1  Karakteristieke woonhuizen 1880-1940 - Vormgeving
5.15.2  Karakteristieke woonhuizen 1880-1940 - Materialen, kleuren en details
5.15.3  Karakteristieke woonhuizen 1880-1940 - Omschrijving
5.16.1  Centraal Veluws Natuurgebied - Vormgeving
5.16.2  Centraal Veluws Natuurgebied - Materialen, kleur en details
5.16.3  Centraal Veluws Natuurgebied - Omschrijving
5.17.1  Dekzandlandschap - Vormgeving
5.17.2  Dekzandlandschap - Materiaal en kleur
5.17.3  Dekzandlandschap - Detaillering
5.17.4  Dekzandlandschap - Omschrijving
5.18.1  IJssellandschap - Vormgeving
5.18.2  IJssellandschap - Materiaal en kleur
5.18.3  IJssellandschap - Detaillering
5.18.4  IJssellandschap - Omschrijving
DEEL B - ACHTERGRONDINFORMATIE
Toelichting op welstandsniveaus
6.1  Betekenis welstandsniveaus voor het beleid
6.2  Niveau-indeling gemeente Epe
Ruimtelijk kader
7.1  Het landschap in hoofdlijnen
7.2  Hoofdlijnen ruimtelijk beleid
7.3  Bouwstenen: de gebiedstypen in de gemeente Epe
7.4  Beschrijving per kern
Organisatie van welstand
8.1  Ruimtelijke kwaliteitszorg
8.2  Welstandszorg en ruimtelijke ordening
8.3  Welstandszorg en bestemmingsplannen
8.4  Welstandszorg, architectuur, stedenbouw, openbare ruimte en landschapsinrichting
8.5  Welstandszorg en monumentenzorg
8.6  Overig beleid
Uitvoering van welstand
9.1  De gemeenteraad stelt het welstandsbeleid vast
9.2  Uitvoering van welstand door bevoegd gezag
9.3  Planbegeleiding
9.4  Aanvulling, evaluatie en aanpassing van de welstandsnota
9.5  Handhaving
9.6  Excessenregeling
9.7  Afwijken van het welstandsadvies
9.8  Afwijken van de welstandscriteria
9.9  Second opinion
9.10  Indienen van bezwaar
10  Aanvragen van een omgevingsvergunning
10.1  Traject van de Welstandsavisering
10.2  Behandeling door de rayonarchitect
10.3  Vooroverleg
10.4  Openbare commissievergadering
10.5  Het welstandsadvies