Klik hier om het totale rapport te bekijken.
 
Algemene beleidskaders
Wonen en woonomgeving
2.1  De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor wonen en woonomgeving
2.2  Extra ontwikkelingen op het gebied van wonen en woonomgeving realiseren
2.3  Benutten van de kansen voor wonen en woonomgeving
2.4  Bedreigingen voor wonen en woonomgeving voorkomen
Welzijn en voorzieningen
3.1  De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor welzijn en voorzieningen
3.1.1  Primair onderwijs
3.1.2  Bibliotheek
3.1.3  Speelruimte
3.2  Extra ontwikkelingen op het gebied van welzijn en voorzieningen
3.2.1  Voortgezet onderwijs
3.2.2  Sportaccommodaties
3.2.3  Zorgvoorzieningen
3.2.4  CommerciŽle voorzieningen
3.3  Benutten van kansen voor welzijn en voorzieningen
3.4  Ongewenste ontwikkelingen bij welzijn en voorzieningen voorkomen
Economie en Werkgelegenheid
4.1  De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor economie en werken
4.2  Extra economische ontwikkelingen realiseren
4.3  Benutten van economische kansen
4.4  Economische bedreigingen voorkomen
Omgevingskwaliteit
5.1  De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor omgevingskwaliteit
5.2  Extra ontwikkelingen op het gebied van omgevingskwaliteit realiseren
5.3  Benutten van de kansen voor de omgevingskwaliteit
5.4  Bedreigingen voor de omgevingskwaliteit
Mobiliteit
6.1  De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid ten aanzien van de mobiliteitsstructuur
6.1.1  Sociaal-maatschappelijk netwerk
6.1.2  Woon-werk netwerk
6.1.3  Goederennetwerk
6.2  Extra ontwikkelingen ten aanzien van de mobiliteitsstructuur
6.2.1  Regionaal-functioneel netwerk
6.2.2  Recreatief-toeristisch netwerk
6.2.3  Agrarisch netwerk
6.3  Benutten van kansen ten aanzien van de mobiliteitsstructuur
6.4  Ongewenste ontwikkelingen ten aanzien van de mobiliteitsstructuur voorkomen
Uitvoeringsparagraaf
7.1  Proces instrumenten
7.2  Juridische instrumenten
7.3  FinanciŽle instrumenten
Gebiedsbeschrijvingen
8.1  Dorpen
8.1.1  Centrumkern
8.1.2  Autonome kernen
8.1.3  Agrarische dorpen
8.2  Werkgebieden en recreatief cluster
8.2.1  Werkgebieden
8.2.2  Recreatief cluster
8.3  Buitengebied
8.3.1  Maaszone
8.3.2  Bos- en beekzone
8.3.3  Moderne landbouwzone
8.3.4  Kleinschalig cultuurlandschap