4.1   De gemeentelijke basisverantwoordelijkheid voor economie en werken
 

Sturen op kwaliteit

De gemeente Leudal koestert haar gevestigd bedrijfsleven en zet zich in groei mogelijk te maken. De groei zit in Leudal in de (ruimtelijke) kwaliteit en niet in de kwantiteit. De gemeente koestert daarom de bestaande bedrijventerreinen en zet in op een goed duurzaam kunnen blijven benutten van deze terreinen. Een evenwicht tussen bedrijvigheid en groen is van belang.

Agrarische bedrijvigheid

De gemeente Leudal is een gemeente met een grote agrarische sector. De bestaande agrarische bedrijvigheid in het buitengebied dient gekoesterd en zoveel mogelijk gefaciliteerd te worden, met behoud van omgevingskwaliteit. De zones, zoals aangeduid in het reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg, dienen hiervoor als basis.  

Bedrijf-naar-Bedrijf en Bedrijf-naar-Consument

Ten aanzien van de Bedrijf-naar-Bedrijf (Business-to-business) en Bedrijf-naar-Consument (Business-to-Consumer) bedrijvigheid binnen de gemeente Leudal staat in beginsel het behoud van deze sector voorop. Het accent wordt daarbij gelegd op het behouden van de bestaande bedrijventerreinen. Het doelmatig kunnen gebruiken van de terreinen dient zoveel mogelijk gefaciliteerd te worden.

Bestaande bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te kunnen doorontwikkelen. We willen dit doen door:

  • zorgdragen dat de bestemmingsplannen geen onnodige beperkingen opleggen aan de doorontwikkeling;
  • zorgdragen dat een goede bereikbaarheid van de bedrijven gegarandeerd blijft.

Toeristische en recreatieve sector

Bestaande bedrijven op het gebied van recreatie en toerisme moeten de mogelijkheid krijgen om zich te kunnen doorontwikkelen. De gemeente Leudal wil dit doen door een goede bereikbaarheid en voldoende ontwikkelingsruimte in bestemmingsplannen creŽren.  

Voor het overige beleid voor economie en werkgelegenheid: