8.1.3   Agrarische dorpen
 

De dorpen Heibloem, Nunhem, Buggenum, Grathem, Baexem, Kelpen-Oler, Ell, Haler, Hunsel en Neeritter, zijn te typeren als 'agrarische dorpen'. De dorpen hebben een sterk agrarisch verleden en ook nu nog zijn er nog veel banden met het omliggende agrarisch gebied.

Het voorzieningenniveau is in deze dorpen beperkt. Baexem vormt hierop een uitzondering, met een voorzieningnniveau van gelijke orde als binnen de autonome dorpen. De 'agrarische dorpen' zijn in feite woondorpen, met de nadruk op 'goed wonen'.

Voor dit gebied zijn de beleidsuitgangspunten voor de volgende thema’s van toepassing: