8.2.2   Recreatief cluster
 

Ten noorden van Roggel is het toeristisch-recreatieve cluster De Leistert gelegen. Op deze locatie is een modern recreatiepark gelegen. Nieuwe toeristisch-recreatieve ontwikkelingen zullen met name rond De Leistert en in de Maaszone en de Bos- en beekzone plaats dienen te vinden.

Voor dit gebied zijn de beleidsuitgangspunten voor de volgende thema’s van toepassing: