3.2   Extra ontwikkelingen op het gebied van welzijn en voorzieningen
 

Doel van het extra voorzieningenbeleid
De gemeente Leudal ziet, naast het uitvoeren van de basisverantwoordelijkheden op het gebied van maatschappelijke voorzieningen, voor zichzelf ook een taak weggelegd ten aanzien van het overige voorzieningenaanbod. De ontplooiing van mensen als individu en het in stand houden van de gemeenschapsbanden per kern is essentieel voor het leefbaar houden van Leudal; de gemeente wil zich hiervoor inzetten door het ondersteunen van extra voorzieningenaanbod.

De ambitie
Om de doelstelling waar te maken richt de gemeente Leudal zich daarbij op de volgende soorten voorzieningen:

  • Culturele voorzieningen

Algemene beleidsuitgangspunten
De gemeente Leudal ziet in beginsel geen uitvoerende rol voor zichzelf weggelegd bij het in stand houden, beheren en exploiteren van de accommodaties. Waar of voor zover daar nog sprake van is zullen deze taken worden overgedragen aan de verenigingen of andere derden. Wat betreft de gemeentelijke accommodaties dient het eigendom hiervan ook overgedragen te worden aan de verenigingen of andere derden, onder nog te formuleren condities. De gemeente Leudal wil wel planologisch ruimte bieden voor de vestigingsmogelijkheden van die accommodaties die bestemd zijn voor inwoners van Leudal.

Het beleid voor maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen voor goed wonen en leven is uitgewerkt in vier vormen van beleid:

Klik hier voor meer informatie over de voor de structuurvisie relevante beleidsnotaís.