5.2   Extra ontwikkelingen op het gebied van omgevingskwaliteit realiseren
 

Naast het behouden van de omgevingskwaliteiten zet de gemeente Leudal ook actief in op het versterken van de omgevingskwaliteiten in diverse gebieden:

Dorpen

  • verbetering van de overgang tussen dorpen en het buitengebied, onder andere in het project 'Mooi Buggenum';
  • ontwikkeling van de Maaszone, onder meer door te participeren in de gebiedsontwikkeling Mooie Maas;
  • in kaart brengen van de waardevolle bomen en houtopstanden in de dorpen ter bescherming hiervan.

Buitengebied

  • versterking van de natuurlijke en landschappelijke waarden van het Leudal
  • ontwikkeling van de Maaszone, onder meer door te participeren in de gebiedsontwikkeling Mooie Maas;
  • sanering en meandering Tungelroysebeek, in samenwerking met het Waterschap. De gemeente Leudal grijpt de ontwikkeling aan om het gebied recreatief te ontwikkelen (routestructuur);
  • instandhouding van kleine landschapselementen in samenwerking met IKL;
  • duurzaam beheer van bos- en natuurterreinen in samenwerking met de Bosgroep Zuid-Nederland;
  • herstel van bos- en natuurterreinen in samenwerking met de Bosgroep Zuid-Nederland. 

Bedrijventerreinen

  • Revitalisering en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.

Voor het overige beleid voor omgevingskwaliteit: