Welkom!

Welkom op de startpagina van de structuurvisie voor Leudal. Zoals u ziet wordt de structuurvisie opgebouwd in een digitale omgeving. Dat maakt het voor u als lezer gemakkelijk om snel bij die onderwerpen te komen die uw bijzondere belangstelling hebben. Dat kan via de tabel hiernaast. Ook via de kaart die daaronder staat en de rapportage kunt u gemakkelijk uw weg vinden. Probeert u het eens. Na de eerste klik wijst het zich vanzelf.

In de structuurvisie gaat de gemeente Leudal de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid voor de komende jaren vastleggen. Goede initiatieven wil de gemeente ondersteunen en stimuleren of zelf opstarten. Ongewenste ontwikkelingen wil de gemeente graag voorkomen. Dat betekent dat de gemeente keuzes moet maken. Dat doen we in de structuurvisie.

De keuzes die in de structuurvisie worden gemaakt kunnen van belang zijn voor uw woning, voor de buurt waarin u woont, voor uw bedrijf, voor de voorzieningen waar u gebruik van maakt. Ik nodig u dan ook van harte uit om door te klikken naar de tekst van de structuurvisie en vooral ook om te reageren. Alleen met uw inbreng kunnen we een echt Leudalse structuurvisie maken.

U kunt reageren tot 20 augustus aanstaande. U kunt dat digitaal doen door hier te klikken of per post. Uw brief dient u te richten aan:

Burgemeester en wethouders van Leudal
Postbus 2008
6093 ZG Heythuysen

Ik wens u veel leesplezier en zie met belangstelling uit naar uw reactie.

Burgemeester Arno Verhoeven