Structuurvisie Brunssum

5.1.4   Aandacht voor openbare ruimte
 

Een goede inrichting van de openbare ruimte heeft grote gevolgen voor de bruikbaarheid en leefbaarheid. De openbare ruimte heeft een relatie met onder andere veiligheidsbeleid, milieubeleid, overlast en bereikbaarheid.

In het Meerjaren Investeringsprogramma Openbare Ruimte 2007-2010 geeft de gemeente Brunssum aan op welke facetten in de openbare ruimte de accenten worden gelegd. In het beheer en onderhoud van groen streeft de gemeente een actieve rol van bewoners bij het wijkbeheer na.

Beleid

De gemeente Brunssum streeft naar een openbare ruimte die bijdraagt aan een veilig, gezond, levendig en prettig woon- en leefklimaat. De gemeente streeft naar opwaardering van het openbaar groen in de openbare ruimte.