Structuurvisie Leudal (versie 2)

8.3.1   Maaszone
 

De Maaszone is het gebied gelegen tussen de Napoleonsweg (N273) en de Maas. Het gebied wordt gekarakteriseerd door een grote afwisseling en kleinschaligheid. Een aantal aantrekkelijke dorpen ligging in of aansluitend aan deze zone.

Het gebied heeft, gelegen tussen Leudal en Maas, een groot toeristisch-recreatief potentieel. Ontwikkeling van 'Mooie Maas' rond Neer past dan ook goed in het plaatje voor het gebied.

Voor dit gebied zijn de beleidsuitgangspunten voor de volgende thema’s van toepassing: