Structuurvisie Leudal (versie 2)

8.1.1   Centrumkern
 

De centrumkern van Leudal is Heythuysen. Het is de grootste kern van Leudal, met ook de meeste voorzieningen. Veel kernen in Leudal zijn voor één of meer voorzieningen dan ook aangewezen op de centrumkern.

De positie van Heythuysen als centrumkern is ook het uitgangspunt in deze structuurvisie. Dit betekent ondermeer dat ontwikkeling van grootschalige (commerciele) voorzieningen in de centrumkern als meest kansrijk worden gezien.

Voor dit gebied zijn de beleidsuitgangspunten voor de volgende thema’s van toepassing: