Structuurvisie Leudal (versie 2)

8.3   Buitengebied
 

De gemeentelijk Leudal is als parel in het groen gelegen in een afwisseld en dynamisch buitengebied. Het buitengebied wordt gekenmerkt door kleinschaligheid met grote natuurlijke kwaliteiten, zoals het Leudal en de Maas. Daarnaast is ook de moderne grootschalige landbouw in bepaalde gebieden vertegenwoordigd.

De kwaliteiten van en (toekomstige) functies binnen het buitengebied leiden tot een zonering in vier delen: Maaszone, Bos- en beekzone, Moderne landbouwzone en Kleinschalig Cultuurlandschap.