6.3   Beperken autogebruik
 

Indien zich voor een bepaalde ontwikkeling een geschikt initiatief voordoet dan willen wij hier direct op inspringen door deze kansen aan te grijpen en optimaal te benutten. Wij zien dan ook mogelijkheden in de volgende ontwikkelingen.

1) Bevorderen van langzaam verkeer en openbaar vervoer
2) Vroegtijdige aandacht voor verkeersaspecten bij ontwikkelingen
3) Aanhaken bij duurzaamheidsinitiatieven

Uitvoering van dit beleid

De uitvoering van dit beleid is opgenomen in de Uitvoeringsparagraaf 

Ander beleid

De andere beleidskeuzen voor verkeer zijn:

Beleid op hoofdlijnen;
Leefbaarheid en goede infrastructuur;
Optimale bereikbaarheid en parkeermogelijkheden op buurtniveau.

Gebiedskaart met alle functies