9.29.2   Bijlage 9b: Uitleg toekomstwaarde bedrijventerrein
 

Direct gerelateerd aan een hoge toekomstwaarde voor bedrijventerreinen is:

t.a.v. locatie:
1. goede bereikbaarheid
2. aanwezigheid voldoende uitbreidingsmogelijkheden
3. duidelijke structuur

t.a.v. functie:
1. voldoende afstand tot woonwijken i.v.m. beperken functioneren
2. een sterke concentratie

t.a.v. omgeving:
1. representatieve inrichting van de openbare ruimte
2. parkeren op eigen terrein

t.a.v. gebouw:
1. Representatieve uitstraling van de gebouwen
2. Goede bouwkundige staat