9.29.4   Bijlage 9d: Uitleg toekomstwaarde groen/recreatie
 

Direct gerelateerd aan een hoge toekomstwaarde voor groen/recreatie is:

t.a.v. locatie:
1. mate van beeldbepalend groen
2. aanwezigheid natuurwaarden
3. goede bereikbaarheid recreatieve voorzieningen

t.a.v. functie:
1. voldoende beleving van het groen
2. aanbod functionele recreatieve voorzieningen

t.a.v. omgeving:
1. representatieve inrichting van de openbare ruimte
2. weinig stedelijke druk

t.a.v. gebouw: (mogelijk niet van toepassing)
1. Representatieve uitstraling recreatieve voorzieningen