8.3.2   Bos- en beekzone
 

De belangrijkste natuur- en groenstructuren van de gemeente Leudal zijn in de Bos- en beekzone gelegen. De grote bos- en natuurgebieden, zoals het Leudal, maar ook de voor de gemeente kenmerkende beken (zoals de Tungelroysebeek) maken deel uit van deze zone.

De landschappelijk en natuurlijke waarden van het gebied zijn groot en bieden kansen voor natuurbehoud en -ontwikkeling maar ook voor recreatie en toerisme. De omgevingskwaliteiten blijven hier ontegenzeggelijk voorop staan.

Voor dit gebied zijn de beleidsuitgangspunten voor de volgende thema’s van toepassing: