5   Omgevingskwaliteit
 

De gemeente Leudal bestaat uit 16 kernen met een uitgestrekt buitengebied en vormt hiermee qua oppervlakte de grootste gemeente van Limburg. De kernen en het buitengebied hebben ieder specifieke ruimtelijke eigenschappen. De ruimtelijke eigenschappen (ruimtelijke karakteristiek) tezamen met het functioneel gebruik vormen de omgevingskwaliteit van de gemeente. Leudal beschikt met de aanwezige natuur- en cultuurwaarden over een breed spectrum van omgevingskwaliteiten, zowel in de dorpen als in het buitengebied. Deze kwaliteiten vormen een belangrijke basis voor het goede woonklimaat van de gemeente, bieden condities voor vernieuwend ondernemerschap in de kernen en in het buitengebied en maken de gemeente ook interessant voor bezoekers van buiten. Leudal hanteert voor deze kwaliteiten het concept "Tuin van Limburg". Ze benadrukt daarmee de kleinschaligheid, de diversiteit, de verschillende gebruiksvormen die in samenhang met elkaar een boeiend en bindend geheel vormen. De gemeente Leudal profileert zich verder onder andere met de groene parels c.q. waardevolle natuurgebieden, de voor Leudal karakteristieke landschapstypen en de kleine landschapselementen.

Hoofdlijn van beleid

Voor de dorpen richt het beleid zich primair op het behouden, beschermen en versterken van de kernspecifieke kwaliteiten en eigenheden en gebruikskwaliteiten van de verschillende kernen, in hun setting van het omringend landelijk gebied en de daarbij behorende omgevingskwaliteiten.

Voor het buitengebied richt het beleid zich op het duurzaam behouden van de kernwaarden van de natuurgebieden en het landschap en het tegelijkertijd versterken van de gebruiks- en belevingswaarden voor de inwoners van Leudal en voor bezoekers van de gemeente.

Voor de bedrijventerreinen richt het beleid zoch op het duurzaam behouden van de terreinen en het versterken van de uitstraling, zowel binnen de terreinen als naar de omgeving toe.

Het beleid  voor omgevingskwaliteit is uitgewerkt in vier vormen van beleid:

Voor de doorwerking van het beleid naar de kernen en deelgebieden klik hier.