Klik hier om het totale rapport te bekijken.
 
Gebruikshandleiding
Inkadering
Wonen
Economie
Voorzieningen
Omgeving en eigenheid
Mobiliteit
Water
Beleid per deelgebied
8.1  Centrum
8.1.1  Wonen - centrum
8.1.2  Maatschappelijke voorzieningen - centrum
8.1.3  CommerciŽle voorzieningen - centrum
8.1.4  Bedrijvigheid - centrum
8.1.5  Veehouderij - centrum
8.1.6  Overige agrarische bedrijven - centrum
8.1.7  Agrarische verwante bedrijvigheid - centrum
8.1.8  Verblijfsrecreatie - centrum
8.1.9  Dagrecreatie - centrum
8.1.10  Horeca - centrum
8.2  Gemengd lint
8.2.1  Wonen - gemengd lint
8.2.2  Maatschappelijke voorzieningen - gemengd lint
8.2.3  CommerciŽle voorzieningen - gemengd lint
8.2.4  Bedrijvigheid - gemengd lint
8.2.5  Veehouderij - gemengd lint
8.2.6  Overige agrarische bedrijven - gemengd lint
8.2.7  Agrarische verwante bedrijvigheid - gemengd lint
8.2.8  Verblijfsrecreatie - gemengd lint
8.2.9  Dagrecreatie - gemengd lint
8.2.10  Horeca - gemengd lint
8.3  Woonbuurt
8.3.1  Wonen - woonbuurt
8.3.2  Maatschappelijke voorzieningen - woonbuurt
8.3.3  CommerciŽle voorzieningen - woonbuurt
8.3.4  Bedrijvigheid - woonbuurt
8.3.5  Veehouderij - woonbuurt
8.3.6  Overige agrarische bedrijven - woonbuurt
8.3.7  Agrarische verwante bedrijvigheid - woonbuurt
8.3.8  Verblijfsrecreatie - woonbuurt
8.3.9  Dagrecreatie - woonbuurt
8.3.10  Horeca - woonbuurt
8.4  Bedrijventerrein
8.4.1  Wonen - bedrijventerrein
8.4.2  Maatschappelijke voorzieningen - bedrijventerrein
8.4.3  CommerciŽle voorzieningen - bedrijventerrein
8.4.4  Bedrijvigheid - bedrijventerrein
8.4.5  Veehouderij - bedrijventerrein
8.4.6  Overige agrarische bedrijven - bedrijventerrein
8.4.7  Agrarische verwante bedrijvigheid - bedrijventerrein
8.4.8  Verblijfsrecreatie - bedrijventerrein
8.4.9  Dagrecreatie - bedrijventerrein
8.4.10  Horeca - bedrijventerrein
8.5  Bebouwingsconcentratie
8.5.1  Wonen - bebouwingsconcentraties
8.5.2  Maatschappelijke voorzieningen - bebouwingsconcentraties
8.5.3  CommerciŽle voorzieningen - bebouwingsconcentraties
8.5.4  Bedrijvigheid - bebouwingsconcentraties
8.5.5  Veehouderij - bebouwingsconcentraties
8.5.6  Overige agrarische bedrijven - bebouwingsconcentraties
8.5.7  Agrarische verwante bedrijvigheid - bebouwingsconcentraties
8.5.8  Verblijfsrecreatie - bebouwingsconcentraties
8.5.9  Dagrecreatie - bebouwingsconcentraties
8.5.10  Horeca - bebouwingsconcentraties
8.6  Agrarisch gebied
8.6.1  Wonen - agrarisch gebied
8.6.2  Maatschappelijke voorzieningen - agrarisch gebied
8.6.3  CommerciŽle voorzieningen - agrarisch gebied
8.6.4  Bedrijvigheid - agrarisch gebied
8.6.5  Veehouderij - agrarisch gebied
8.6.6  Overige agrarische bedrijven - agrarisch gebied
8.6.7  Agrarische verwante bedrijvigheid - agrarisch gebied
8.6.8  Verblijfsrecreatie - agrarisch gebied
8.6.9  Dagrecreatie - agrarisch gebied
8.6.10  Horeca - agrarisch gebied
8.7  Agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.7.1  Wonen - agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.7.2  Maatschappelijke voorzieningen - agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.7.3  CommerciŽle voorzieningen - agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.7.4  Bedrijvigheid - agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.7.5  Veehouderij - agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.7.6  Overige agrarische bedrijven - agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.7.7  Agrarische verwante bedrijvigheid - agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.7.8  Verblijfsrecreatie - agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.7.9  Dagrecreatie - agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.7.10  Horeca - agrarisch gebied met beperkingen voor de veehouderij
8.8  Bos en natuurgebied
8.8.1  Wonen - bos- en natuurgebied
8.8.2  Maatschappelijke voorzieningen - bos- en natuurgebied
8.8.3  CommerciŽle voorzieningen - bos- en natuurgebied
8.8.4  Bedrijvigheid - bos- en natuurgebied
8.8.5  Veehouderij - bos- en natuurgebied
8.8.6  Overige agrarische bedrijven - bos- en natuurgebied
8.8.7  Agrarische verwante bedrijvigheid - bos- en natuurgebied
8.8.8  Verblijfsrecreatie - bos- en natuurgebied
8.8.9  Dagrecreatie - bos- en natuurgebied
8.8.10  Horeca - bos- en natuurgebied
Kostenverhaal, bovenplanse voorzieningen en bovenplanse verevening
9.1  Inleiding
9.2  Gebiedseigen kosten en bovenwijkse voorzieningen
9.3  Bovenplanse verevening en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen
9.4  Uitvoeringsparagraaf
10  Bijlage: begrippenlijst kostenverhaal
11  Participatie
11.1  Bewonersconsultatie
11.2  Zienswijzen