Welkom!
Welkom op de website van de structuurvisie voor de gemeente Westerveld. In deze structuurvisie schetsen we als bestuur de wenselijke ontwikkelingsrichting voor onze mooie gemeente, waaronder de mogelijkheden voor wonen, werken / ondernemen en recreŽren in dit prachtige gebied. De structuurvisie blikt vooruit op al deze ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen zullen naar verwachting plaatsvinden? En hoe willen we daarop als gemeente inspelen? Onze ambitie hierbij is, dat het voor iedereen goed wonen, leven, werken, verblijven en ontspannen is, in een aantrekkelijk gebied, waar eenieder handelt met respect voor de identiteit en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Met beide benen op de grond
We zijn ons hierbij bewust van onze verantwoordelijkheden, maar ook van de beperkingen. Algemene trends zoals ontgroening, schaalvergroting en vergrijzing kunnen niet door de gemeente gekeerd worden. Wel kunnen we anticiperen en meebewegen op te verwachten ontwikkelingen en reageren wanneer zich daadwerkelijk veranderingen voordoen die binnen onze invloedssfeer vallen. Daarnaast kunnen we initiatieven van derden faciliteren die de kernkwaliteiten van de gemeente in acht nemen of zelfs versterken, waardoor de effecten van de verschillende trends enigszins kunnen worden verzacht. Goede initiatieven wil de gemeente ondersteunen en stimuleren of zelf opstarten. Ongewenste ontwikkelingen wil de gemeente graag voorkomen. Dat betekent dat de gemeente keuzes moet maken. Dat doen we in de structuurvisie.

Vertrekpunt voor ons handelen en daarmee ook voor deze structuurvisie, vormt de identiteit van Westerveld: een groene, agrarische gemeente met een ongekende rijkdom aan cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden.

Uitnodiging aan u om de structuurvisie te gebruiken
De keuzes die in de structuurvisie worden gemaakt kunnen van belang zijn voor uw woning, voor de buurt waarin u woont, voor uw bedrijf, voor de voorzieningen waar u gebruik van maakt. U wilt uiteraard weten hoe dat in uw geval uitpakt. Het bijzondere aan deze structuurvisie is dat deze direct op internet gemaakt is. Hierdoor kunt u eenvoudig door de onderwerpen navigeren, om achter de voor u relevante informatie te komen. Ook zijn veel (beleids)documenten en andere informatie direct toegankelijk gemaakt via links in de structuurvisie. Graag verwijzen we u naar de bijlagen voor een toelichting op het gebruik en de opzet van deze digitale structuurvisie.

Voor vragen over de structuurvisie kunt u uiteraard ook contact opnemen met de gemeente Westerveld.

Wij wensen u veel leesplezier!


College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld