Dit is de startpagina van de structuurvisie voor de gemeente Landerd. Met deze structuurvisie wil het gemeentebestuur van Landerd inhoud geven aan de beleidsonderwerpen die de komende jaren relevant zijn.

De structuurvisie is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bestaat uit een visiedeel, waarin de hoofdlijnen van beleid worden beschreven. Dit beleid is geordend in vijf beleidsvelden: wonen, voorzieningen, economie, omgeving en eigenheid en verkeer en mobiliteit. Dit beleid vindt u terug in hoofdstuk 2 tot en met 6 van deze structuurvisie. Deze beleidsuitgangspunten zijn vervolgens verwerkt in een matrix die u hiernaast aantreft. In deze matrix is het beleid per functie en per deelgebied uitgeschreven. U kiest dus welk initiatief u heeft en in welk gebied u dat inititief wenst te ontplooien en klikt op de cel in het kruisingsvlak van deze twee keuzes. U krijgt dan meteen het beleid te zien. De kleuren in de matrix geven een indicatie van de wijze waarop de gemeente Landerd met het specifieke initiatief om gaat. Bij een rode kleur werkt de gemeente in principe niet mee. Geel geeft aan dat de gemeente, onder voorwaarden, mee kan werken aan het initiatief. Een groene cel geeft aan dat de gemeente in principe meewerkt aan het initiatief.

In het midden rechts kunt u de structuurvisie ontsluiten via de kaart. Rechtsonder komt u direct in de inhoud van de teksten. Klik hier voor een gebruikshandreiking

Op 28 februari 2019 wordt de Structuurvisie gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft het onder voorwaarden afweegbaar maken van maatschappelijke voorzieningen in woonbuurten. Het thema ‘wonen en zorg’ staat hoog op de agenda. De Gemeente Landerd hanteert een integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn. Het per definitie onmogelijk maken  van maatschappelijke voorzieningen in woonbuurten past daar niet bij. Uiteraard staat voor ons een rustig, gezond, veilig en aantrekkelijk woon- en leefklimaat voorop. Dat is ook onderdeel van de afwegingscriteria.   

De op dit aspect aangepaste ontwerp-Structuurvisie heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen vanaf 3 december 2018 tot 14 januari 2019.

Na de vaststelling op 28 februari treft u hier een link naar het nieuwe vaststellingsbesluit en het aanvullende zienswijzenverslag.

Voor een PDF-bestand van het visiedeel klikt u hier:

 

Deze website is het best te bekijken met de nieuwste versies van alle browsers, waaronder Internet Explorer, Firefox of Chrome